Zahrady AP Tel. 728 758 765
Titulní obrázek

Realizace zahrad

Pod pojmem realizace zahrady si můžeme představit mnoho prací, které se na zahradě vykonávají - od hrubé a jemné modelace terénu, výsadby dřevin, zakládání travního porostu, až po samotné mulčování. Všechny odborné práce, které do realizace zahrnujeme musí být provedeny kvalitně. Založení zahrady je nejnáročnějším a nejdůležitějším krokem, od kterého se odvíjí budoucí vzhled a funkce zahrady, růst dřevin atd.

Proto pro nás realizací zahrady komunikace s Vámi nekončí, ale v případě zájmu Vám rádi zdarma poskytneme další odborné poradenství nebo celoroční komplexní údržbu zahrad.

Realizace zahrad Realizace zahrad Realizace zahrad

Po schválení daného návrhu zahrady investorem můžeme přistoupit k dalšímu důležitému kroku jímž je realizace zahrady.

Na začátku realizace zahrad musí být jasné požadavky klienta. Mezi tyto požadavky patří např. automatická závlaha zahrady, zvolení velikosti dřevin, založení travní plochy výsevem či drnováním, osvětlení v zahradě a další.

Nejvhodnějším obdobím pro realizace zahrad je doba po stavebních pracích (fasáda domu, terasa, chodníky), které na pozemku proběhnou. V opačném případě hrozí znehodnocení a poničení výsadeb těžkými stavebními materiály.

Zahradu lze realizovat celou, či po jednotlivých etapách dle Vašich finančních možností.

Realizace zahrad Realizace zahrad

Mezi hlavní práce při realizaci zahrady patří:

  • Chemické odplevelení pozemku
  • Terénní úpravy a urovnání terénu
  • Instalace automatické závlahy
  • Vytyčení záhonů výsadeb
  • Výsadba rostlin
  • Mulčování výsadby
  • Založení trávníkové plochy
  • Doplňení výsadby o zahradní mobiliář nebo exteriérové dekorace

Realizace zahrad provádíme v Praze a Středních Čechách.

Copyright ©2024 Adéla Karpíšková | +420 728 758 765 | www.Zahrady-AP.cz